Modlitwa ikonografa

„Ty, Boski Mistrzu
wszystkiego co istnieje,
oświeć i kieruj
duszą i ciałem Twoich sług;
prowadź ich ręce,
aby mogli godnie i doskonale
przedstawić Twój obraz,
obraz Świętej Twojej Matki
i wszystkich Twoich świętych
ku chwale, radości i upiększeniu
Świętego Twego Kościoła.
Amen”