Wydarzenia - Warszawa

„Nasz Głos” (czerwiec - lipiec 2007 nr 6 (123)

„Nasz Głos” Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”(czerwiec - lipiec 2007 nr 6 (123))

Katolickie Centrum Kultury Civitas Christiana zorganizowało w maju wystawę ikon grupy „Agathos”. Podczas otwarcia wystawy ojciec Aleksander Jacyniak wygłosił wykład „Tajemnica ikony”. Prelegent mówił o początkach chrześcijaństwa, które rodziło się na styku dwu kultur i dwóch mentalności: hebrajskiej i helleńskiej. U Hebrajczyków istotną rolę odgrywało słuchanie Słowa Bożego. W kulturze Greków istotną rolę odgrywał zmysł wzroku. Tym sposobem w misterium rodzącego się Kościoła wpisały się dwie rzeczywistości: słowo pisane za pomocą liter, czyli Biblia oraz słowo pisane za pomocą kształtów, czyli ikona.

Obszerna cześć wykładu poświęcona została próbie zdefiniowania ikony. Ojciec Jacyniak wskazał idee wpisane w jedną z najsłynniejszych ikon „Trójca Święta” . A. Rublowa przedstawiającą Boga w trzech Osobach. Na dużych rozmiarów reprodukcji omówił znaczenie i symbolikę wszystkich elementów znajdujących się na ikonie. Na wystawie w Centrum Kultury przy ul. Pięknej grupa twórców „Agathos” pokazała 30 współcześnie pisanych ikon. Można je było oglądać do 9 czerwca.

CK