Warsztaty pozłotnicze

PozłotnictwoWarsztaty pozłotnicze zorganizowane przez Grupę Agathos, X.2005r.-III.2006r., Warszawa

Uczymy się tradycyjnej techniki złocenia na pulment (bolus).

 

 

PozłotnictwoZ dużym zainteresowaniem słuchamy wykładu p.Piotra Piatkowskiego