Warsztaty ikonowe - Archanioł

"Pracownia ikonowa" w Sztukarni.

Charakterystyka zajęć

W czasie zajęć w pracowni zajmować będziemy się ikoną Archanioła. Uczestnicy zmierzą się z tradycyjną techniką powstawania ikony, tak zwaną temperą jajeczną. Otrzymają szpongowane deski lipowe zagruntowane odpowiednio sporządzonym gruntem. Pod okiem osób z Grupy Agathos uczestnicy wykonają szkic, a następnie namalują ikonę. Będziemy też rozmawiać o roli kanonu i symbolice ikony.

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 10.30-14.30.
Początek zajęć 03.03.2012r.

Miejsce: Centrum Artystyczne Sztukarnia, ul. Lewicka 10 na Starym Mokotowie w Warszawie

Bliższe informacje i zapisy na stronie Centrum Artystycznego Sztukarnia