Noc Muzeów w Warszawie

WYSTAWA W CZASIE NOCY MUZEÓW - SANKTUARIUM MB ŁASKAWEJ NA WARSZAWSKIEJ STARÓWCE 19-20 MAJA    (16.05.2012)

Noc muzeów w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
19. 05. 2012, g. 20.00 - 20. 05. 2012, g. 2.00

W trakcie „Nocy muzeów” pragniemy zaprezentować zainteresowanym nasze Sanktuarium, a zwłaszcza mało znane podziemia, na które składa się kilka pomieszczeń, pełniących w przeszłości funkcje piwnic kamienic, na miejscu których zbudowano świątynię. Najstarsze z nich pochodzą z XIV w. Prezentację świątyni i wirtualny spacer po jej podziemiach znajdziemy na stronie Sanktuarium

W podziemiach zostaną przygotowane na czas „Nocy muzeów” następujące wystawy:

o. Piotr Skarga SJ – Wielki kaznodzieja królewski, pisarz, patriota i filantrop, inicjator budowy kościoła jezuitów w Warszawie. Wystawa jest zorganizowana w ramach trwającego obecnie Roku Piotra Skargi.
Św. Andrzej Bobola – męczennik i Patron Polski. Pracował on w tej świątyni w latach 1636-1637, a jego ciało spoczywało w niej w okresie od 27. 09. 1939 r. do 14. 08. 1944 r.
Powstanie Warszawskie 1944r. Walki powstańcze obejmowały także teren tego kościoła. Świątynia ucierpiała podczas Powstania i została prawie doszczętnie zniszczona po jego zakończeniu.
Prace malarskie Beaty Wasilewicz, artystki malarki z Białegostoku, absolwentki Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Informacje o malarce: www.beatawasilewicz.vel.pl
Ikony grupy ikonopisów warszawskich Agathos, zafascynowanych ikoną. Grupę stanowią członkowie Kościoła Katolickiego, którym bliska jest duchowość chrześcijańskiego Wschodu. W swej twórczości nawiązują oni do tradycji ikonopisania pierwszego tysiąclecia, gdy Kościół nie był podzielony. Informacje o grupie: www. agathos.art.pl
Tkaniny artystyczne Łukasza Czarcińskiego, absolwenta Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gospodarze miejsca - Jezuici