Po wystawie w Dobrym Miejscu

Dobre Miejsce, Galeria Krużganek9 grudnia 2012 r.  w Galerii Krużganek w Katolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce” ul. Dewajtis 3, na warszawskich Bielanach, miał miejsce wernisaż wystawy naszych ikon. Spotkaliśmy się po Mszy św. sprawowanej  w pobliskim kościele pokamedulskim Najświętszej Marii Panny.

Wernisaż uświetnił wschodni śpiew liturgiczny w wykonaniu Roberta Pożarskiego, kantora kościoła pokamedulskiego na Bielanach i Wolfganga Niklausa ze Scholi Teatru Węgajty.

W świat ikony wprowadziła nas także opowieść o wizerunku "nie ręką ludzką uczynionym" w wykonaniu Małgorzaty Litwinowicz z warszawskiej Studni Opowieści.

Serdecznie dziękujemy za liczny udział wszystkim Gościom wernisażu, oraz wszystkim odwiedzającym Galerię Krużganek w czasie trwania naszej wystawy.