"Światłość pędzlem pisana"

6 sierpnia 2014 r. odbył się wernisaż wystawy ikon w Fabryce Sztuki w Tczewie, ul 30 stycznia 4.

Na wystawie prezentowane były ikony Grupy Agathos, Warmińskiej Pracowni Ikony oraz Pracowni Sióstr Karmelitanek Bosych z klasztoru w Spręcowie. Wystawę można było oglądać do 20 września.

Wystawa w Tczewie  

  

Zdjęcia Bartosz Bremer