Facebook

Ikona dzisiaj

W czasach współczesnych często w sztuce nie poszukuje się już piękna, a jedynie szokującej nowości.

Kryzys sztuk pięknych uderza w sztukę sakralną, a tym samym w Kościół. Jak bowiem pisze obecny papież, kardynał Josef Ratzinger w swej książce pt. "Duch Liturgii": Całkowity brak obrazów nie daje się pogodzić z wiarą we wcielenie Boga.
Czy sztuka sakralna nie powinna zatem kierować się dzisiaj ku swoim początkom, do okresu, gdy chrześcijaństwo jeszcze nie zranione przez podziały, wypracowało teologię i kanony sztuki?

Sztuka ikony powstała w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, rozwinięta później na wschodzie jest wartością także dla Kościoła Zachodniego.

Do tej wartości pragniemy powrócić.

Modlitwa ikonografa

„Ty, Boski Mistrzu
wszystkiego co istnieje,
oświeć i kieruj
duszą i ciałem Twoich sług;
prowadź ich ręce,
aby mogli godnie i doskonale
przedstawić Twój obraz,
obraz Świętej Twojej Matki
i wszystkich Twoich świętych
ku chwale, radości i upiększeniu
Świętego Twego Kościoła.
Amen”

Joomla templates by a4joomla