Facebook

Deesis

(gr. błaganie; ros. Deisis)

  • „Kilka ikon lub jedna samodzielna ikona, w której centrum jest przedstawiony Chrystus Pantokrator (niekiedy Zbawiciel w majestacie), zasiadający na tronie jako Zbawca i Sędzia świata. Po Jego prawej i lewej stronie stoją Bogarodzica i św. Jan Chrzciciel w postawie modlitewnej, orędujący przed Nim za ludźmi. Ta trójpostaciowa grupa, nosząca nazwę Deesis-trimorfion, może być poszerzona o postacie aniołów, apostołów, proroków, tworząc tzw. Wielkie Deesis. […] Ikona wyraża i obrazuje wiarę w obcowanie świętych jako orędowników za Kościołem ziemskim, grzeszną ludzkością.” (Elżbieta Smykowska, Ikona. Mały słownik, Verbinum 2002)
Joomla templates by a4joomla