Facebook

Ikony Chrystusa

„Typy kanoniczne: ikony Chrystusa.

Zgodnie z tradycją istnieją trzy podstawowe typy kanoniczne:

  1. Mandylion – acheiropoietyczne („nie ręką ludzką stworzone”), odbicie twarzy Zbawiciela na białej chuście, uważane za najstarszy i najwierniejszy portret Chrystusa, ponieważ w cudowny sposób zostało odbite przez samego Chrystusa na kawałku lnu, przesłanym następnie do Edessy, do nieuleczalnie chorego króla Abgara. Centralnym elementem kompozycji jest Oblicze Chrystusa […]
  2. Pantokrator – „Ten, który jest bytem” – epifania transcendentnego Boga, który przyjął postać człowieka[…]
  3. Zbawiciel tronujący pomiędzy Mocami, wizerunek, który najczęściej zajmuje centralne miejsce w ikonostasie, w grupie Deesis."

(Olga Popowa, Angelina Smirnova, Paola Cortesi, Ikony, Arkady 2000)

Joomla templates by a4joomla